Partecipa a MeiloguNotizie.net

Sei già registrato?

Accedi con e-mail e password

Mara. Bandu pro sa gestione de sa “Colonia Bonuighinu”

Condividi su:

MARA. Sa Comuna at publicadu su bandu de gara pro sa gestione de sa “Colonia Bonuighinu”, a probe de su santuàriu nòdidu (foto). In intro de s'istrutura – 861 metros cuadros in un'àrea de pagu prus o mancu duos ètaros - b'at: unu tzilleri cun unu magasinu in su pranu mesinterradu; bator salas cun coghina, una dispensa, servìtzios, duas càmeras pro su personale e s'ufìtziu diretzione a pee pranu; ses aposentos dòpios, chimbe sìngulos e una sala ricreativa in su primu pranu. B'at finas una piscina. Sa cuntzessione at a bàlere pro sete annos e su cànone est (francu s'aumentu ofertu in sa gara e francu sos 500 èuros de aumentu cada annu a pustis de su primu) de 18mìgia èuros. Sas ofertas devent èssere presentadas in intro de su 2 de matzu de ocannu. Totus sas informatziones in custa pàgina.

Condividi su:

Seguici su Facebook