Rimani sempre aggiornato sulle notizie di meilogunotizie.net
Diventa nostro Fan su Facebook!

Pranghent sas musas. Est mortu Cicheddu Sale

| di Mauro Piredda
| Categoria: Tradizioni
STAMPA
printpreview

Frantziscu "Cicheddu" Sale, poeta improvisadore, si nch'est andadu oe. Nàschidu in Mara su 7 de làmpadas de su 1932, aiat comintzadu a cantare poesias a bolu in subra de unu palcu in su 1948 paris cun Remundu Piras e Antoni Piredda, in sa bidda sua. Ma si podet nàrrere chi s'esòrdiu ufitziale l'at fatu in Puttumajore, paris cun Piras e Pepe Sozu, in su 1972 pro sa festa de Santu Gristolu. Dae tando, pro 25 annos, at cantadu in totue in cumpangia de àteros mannos che a Giuanne Seu, Frantziscu Mura, Antoni Pazzola, Bernardu Zizi, Màriu Màsala e Brunu Agus. In totue nch'at giutu sa boghe melodiosa sua e unu grande messàgiu morale.

Mauro Piredda

Contatti

redazione@meilogunotizie.net
mob. 389.8213416
Accedi Invia articolo Registrati
Cittanet
Questo sito utilizza cookies sia tecnici che e di terze parti. Continuando la navigazione acconsenti al loro utilizzo - Informativa completa - OK