Partecipa a MeiloguNotizie.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Su 31 in Tiesi si faeddat de Pelau cun s'assessore Erriu

Condividi su:

TIESI. Sas chimbe Comunas a inghìriu de Monte Pelau (Bessude, Boruta, Bunnànnaru, Sìligo e Tiesi) paris cun sa Regione e sos Dipartimentos de Agrària e de Sièntzia de sa natura e de su territòriu ammaniant pro sàbadu mangianu (dae sas 10.00 in sa Sala Sassu) s'addòbiu “Monte Pelau, una risorsa paesaggistica per il territorio”. In prus de sas relatziones de sos professores de sos Dipartimentos universitàrios (sos nùmenes in sa locandina), ant a intervènnere su sìndigu tiesinu Gianfranco Soletta, su cussigeri regionale tiesinu Piermario Manca e s'assessore regionale de sos Entes locales Cristiano Erriu.

Condividi su:

Seguici su Facebook