Partecipa a MeiloguNotizie.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Basilico. In bidda si narat...

Condividi su:

Comente si narat BASILICO in bidda tua?
Si ses de Bànari, Bessude, Sìligo, Bunnànnaru, Turalva, Boruta, Tiesi, Cherèmule, Giave, Cossoine, Bonorva, Semèstene e Putumajore pone unu cummentu inoghe suta iscriende comente si narat. Non ti ismèntighes de pònnere su nùmene de sa bidda!


Resurtados. Sighende sas rispostas inoghe suta e in àteras pàginas o grupos in facebook, bidimus chi belle in totu su Meilogu si narat “basile” (annanghende-bi sa "r" - “brasile” - comente in Sìligo e in Putumajore). Mancari chi non totus inoghe siant de acordu, paret chi in Sìligo si nàrgiat (o si siat naradu in su tempus coladu) finas “fàbrica” o “fràbica” comente in unas cantas biddas de su Logudoro e de sa Costera. Si “basile” (e “brasile”) est belle pretzisu a s'italianu “basilico” (ma finas a su nùmene iscientìficu “ocinum basilicum”, a su frantzesu “basilic” e a s'inglesu “basil”), “fàbrica” (e “fràbica”) assimìgiat meda a su catalanu “alfàbrega”. 

Condividi su:

Seguici su Facebook